Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

Skrivelse 2018/19:10

Regeringens skrivelse 2018/19:10

Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya

Skr.

arbetsmarknadspolitiska insatser

2018/19:10

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 november 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10). Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra både analys och dokumentation vid volymbedömningar, redovisa vilka volymbedömningar som görs samt säkerställa att dessa går att följa upp i efterhand. Riksrevisionen rekommenderar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-11-07 Bordlagd: 2018-11-07 Hänvisad: 2018-11-12 Motionstid slutar: 2018-11-22