Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Skrivelse 2016/17:54

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Bordlagd: 2016-12-19 Hänvisad: 2016-12-20 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (pdf, 1 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:54

Riksrevisionens rapport om den offentliga

Skr.

förvaltningens digitalisering

2016/17:54
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Ardalan Shekarabi
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14).
Riksrevisionen drar i sin granskningsrapport slutsatsen att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte driver utvecklingen av
e-förvaltningen
i enlighet med regeringens mål och att de själva kan göra mer för att utveckla förvaltningen. Enligt myndigheten har vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida