Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning

Skrivelse 2016/17:67

Händelser

Inlämnad: 2016-12-20 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning (pdf, 2 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:67

Riksrevisionens rapport om det livslånga

Skr.

lärandet inom högre utbildning

2016/17:67
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Helene Hellmark Knutsson
(Utbildningsdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Det livslånga lärandet inom högre utbildning (RiR 2016:15). Riksrevisionens övergripande bedömning är att statens nuvarande styrning av och lärosätenas arbete med fortbildning inte garanterar att utbudet motsvarar den efterfrågan och det behov som finns bland yrkesverksamma och hos arbetsgivare.
Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande bedömning men vill framhålla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida