Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Skrivelse 2016/17:51

Regeringens skrivelse 2016/17:51

Riksrevisionens rapport om felaktiga

Skr.

utbetalningar inom socialförsäkringen

2016/17:51

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2016

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen – Försäkringskassans kontrollverksamhet (RiR 2016:11). Riksrevisionen har granskat regeringens och Försäkringskassans arbete med att motverka felaktiga utbetalningar under perioden
2012–2015.
Granskningen omfattar förmånerna assistansersättning, bostadsbidrag, sjukersättning, föräldrapenning och tillfällig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-13 Bordlagd: 2016-12-13 Hänvisad: 2016-12-14 Motionstid slutar: 2017-01-13