Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Skrivelse 2016/17:64

Händelser

Inlämnad: 2016-12-13 Bordlagd: 2016-12-13 Hänvisad: 2016-12-14 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (pdf, 4 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:64

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och

Skr.

långsiktighet inom biståndet

2016/17:64
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2016
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Utrikesdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen har granskat om regeringen, Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt. Granskningen har redovisats i rapporten Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering (RiR 2016:17).
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida