Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

Skrivelse 2017/18:134

Regeringens skrivelse 2017/18:134

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av

Skr.

bruksvärdessystemet

2017/18:134

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet (RIR 2017:24).

Riksrevisionen har granskat om reglerna som styr hyressättningen kan få effekt på i första hand hyresgästers arbetsinkomst men också på deras utbildning och barnafödande då det är faktorer som påverkar inkomstens storlek. Granskningen utgår från ett experiment i vilket hyresrätter lottades ut bland bostadssökande.

Slutsatsen i rapporten är att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-07 Bordlagd: 2018-03-08 Hänvisad: 2018-03-09 Motionstid slutar: 2018-03-23