Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Skrivelse 2017/18:125

Regeringens skrivelse 2017/18:125

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser

Skr.

inför migrationspolitiska beslut

2017/18:125

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25).

Riksrevisionen anser att konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister. Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att bl.a. utveckla kvaliteten i analyserna.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Bordlagd: 2018-03-06 Hänvisad: 2018-03-07 Motionstid slutar: 2018-03-21