Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter

Skrivelse 2016/17:52

Sammanfattning

Drygt 60 myndigheter omfattas i dag av kravet om att lämna delårsrapport. Syftet är att delårsrapporterna bl.a. ska bidra till ordning och reda i den statliga verksamheten. Riksrevisionen har granskat om nyttan av myndigheternas delårsrapporter står i paritet med kostnaden i form av nedlagd tid och nedlagda resurser för berörda myndigheter och Riksrevisionen. Utgångspunkten är framför allt delårsrapporternas betydelse för intern styrning och kontroll.

Granskningens bakgrund och syfte

I samband med statens omläggning av budgetår till kalenderår 1997 beslutade regeringen att myndigheterna skulle lämna en delårsrapport per halvår. Motiven var bl.a. att budgetprocessen och det statsfinansiella läget ställde högre krav på uppföljning och kontroll. Delårsrapporterna skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13