Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter

Skrivelse 2016/17:52

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter (pdf, 684 kB) Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter (pdf, 684 kB)
Sammanfattning

5

1

Inledning

8

1.1

Bakgrund och motiv till granskning

8

1.2

Syfte och granskningsfrågor

8

1.3

Avgränsningar

9

1.4

Metod

9

1.5

Utgångspunkt i granskningen

10

2

Tidigare utredningar

11

2.1

Arbetsgrupp väckte frågan om behovet av delårsrapporter 2002

11

2.2

ESV förordade att avskaffa kravet om delårsrapporter 2003

11

2.3

Samtliga myndigheter ville avskaffa kravet i
ESV-rapport
från 2006

12

3

Hur används delårsrapporterna och vad kostar de?

13

3.1

Regeringen och ESV har viss nytta

13

3.2

Myndigheternas nytta är begränsad i förhållande till nedlagda resurser

15

3.3

Riksrevisionen ser liten nytta av delårsrapporten för uttalandet om

årsredovisningen

19

3.4

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida