Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

Skrivelse 2017/18:65

Regeringens skrivelse 2017/18:65

Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av

Skr.

tandvårdsstödet till följd av överbehandling

2017/18:65

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2017

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr. 2017/18:65

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-12-20 Bordlagd: 2017-12-20 Hänvisad: 2018-01-16 Motionstid slutar: 2018-01-19