Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD

Skrivelse 2017/18:85

Regeringens skrivelse 2017/18:85

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

hantering av rekommendationer från EU,

2017/18:85

Internationella valutafonden och OECD

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 februari 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i sin rapport Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD (RiR 2017:22).

Riksrevisionen anser att nyttan av de rekommendationer som lämnas inom ramen för
EU-samarbetet
kan öka om regeringen mer konsekvent motiverar vilka förslag till åtgärder som bedöms som lämpliga. Nyttan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-20 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14