Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016

Skrivelse 2015/16:179

Regeringens skrivelse 2015/16:179

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

redovisning i budgetpropositionen för 2016

2015/16:179

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2016 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2016:1).

Regeringen instämmer delvis i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som myndigheten rekommenderar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-22 Hänvisad: 2016-06-27 Motionstid slutar: 2016-09-21