Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016

Skrivelse 2015/16:179

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-22 Hänvisad: 2016-06-27 Motionstid slutar: 2016-09-21

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

7

1

Inledning

13

1.1

Bakgrund och motiv

13

1.2

Syfte och bedömningsgrunder

13

1.3

Granskningens genomförande

14

1.4

Rapportens disposition

14

2

Uppföljningen av överskottsmålet

15

2.1

Regeringens redogörelse i budgetpropositionen

15

2.2

Transparensen i den finanspolitiska avvägningen kan förbättras

16

2.3

Uppföljningen av budgetmålet bör stramas upp

18

2.4

Hur budgetförstärkningarna uppstår bör redovisas tydligare

19

2.5

Slutsatser

22

3

Budgetförstärkningen bygger på förenklade antaganden

23

3.1

Förutsättningarna för kalkylen i budgetpropositionen

23

3.2

Riksrevisionens analysmetod

24

3.3

Analys av budgetkalkylen

26

3.4

Slutsatser

29

4

Avvägningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida