Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

Skrivelse 2016/17:170

Händelser

Inlämnad: 2017-04-11 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

5

1

Inledning

8

2

Tidigare forskning

10

3

Sjukskrivningsprocessen

12

4

Beskrivning av studiepopulationen

15

4.1

Urval

15

4.2

Vilka fick rätt i omprövningen?

20

5

Analys

22

5.1

Effekter av födelsedatum

22

5.2

Analytisk ansats

24

5.3 Effekter på framtida sjukskrivning och mottagande av SA

25

5.4

Effekter på sysselsättning

27

5.5

Effekter på hälsa

28

5.6

Kompletterande analyser

30

5.7

Effekter för olika delpopulationer

32

5.8

Effekter på de offentliga utgifterna

35

6

Resultatsammanfattning och tolkning

37

Referenslista

38

Bilaga A. Effekter av att vara född tidigt jämfört med sent i månaden på

sjukfrånvaro

40

Bilaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida