Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

Skrivelse 2016/17:111

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Bordlagd: 2017-02-14 Hänvisad: 2017-02-15 Motionstid slutar: 2017-03-01

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
Två tredjedelar av de tillfrågade myndigheterna och statligt ägda bolagen uppger att de innehar eller disponerar förorenade områden. Kunskapsläget om antal områden och vilka föroreningar det handlar om varierar hos aktörerna. Hos några aktörer saknas kunskap om antalet förorenade områden.

68
R I K S R E V I S I O N E N
82
Skr. 2016/17:111
Bilaga 1
E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N
Fråga 3: Om myndigheten/bolaget har angett ett totalt antal förorenade områden enligt fråga 2, hur många av dessa områden bedöms motsvaras av:

a)

riskklass 1 (mycket stor risk)

b)

riskklass 2 (stor risk)

Myndigheter med förorenade områdenFörsvarets materielverk:
Samtliga förorenade områden tillhör riskklass 1 eller 2.Myndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida