Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

Skrivelse 2016/17:164

Regeringens skrivelse 2016/17:164

Riksrevisionens rapport om statliga

Skr.

investeringar i allmänna farleder

2016/17:164

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga investeringar i allmänna farleder (RiR 2016:30). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2016/17:164

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Planeringsprocessen ..........................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21