Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen

Skrivelse 2016/17:168

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Bordlagd: 2017-04-05 Hänvisad: 2017-04-06 Motionstid slutar: 2017-04-20

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen (pdf, 412 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:168

Riksrevisionens rapport om svenska

Skr.

myndigheters beredskap inför brexit-

2016/17:168

omröstningen

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 30 mars 2017
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen har i rapporten Svenska myndigheters beredskap inför
Brexit-omröstningen
(RiR 2016:33) redovisat sin bedömning av om de myndigheter med ansvar för att värna om den finansiella stabiliteten vidtog förberedelser i rimlig omfattning inför folkomröstningen i Storbritannien och Nordirland om
EU-medlemskapet
i juni 2016.
Riksrevisionens övergripande slutsatser är att regeringen, myndigheterna under regeringen och Riksbanken vidtog förberedelser i rimlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida