Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

Skrivelse 2016/17:118

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om de tillfälliga gränskontrollerna vid inre gräns som infördes i november 2015 upprättades på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Riksrevisionen konstaterar att Polismyndigheten i stort upprättade gränskontrollerna på ett ändamålsenligt sätt. Det beror till stor del på det arbete som bedrivits regionalt och, framförallt, lokalt vid gränskontrollplatserna. Däremot har det funnits brister i beredskap, styrning och uppföljning, utan vilka de tillfälliga gränskontrollerna hade kunnat upprättas på ett mer effektivt sätt.

Granskningen har utgått från fem revisionsfrågor och behandlar tiden fram till att de nationella förstärkningarna till de tillfälliga gränskontrollerna upphörde i maj 2016. Riksrevisionens iakttagelser och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03