Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap

Skrivelse 2016/17:53

Händelser

Inlämnad: 2016-12-19 Bordlagd: 2016-12-20 Hänvisad: 2017-01-10 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap (pdf, 3 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:53

Riksrevisionens rapport om

Skr.

Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap

2016/17:53
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 14 december 2016
Stefan Löfven
Margot Wallström
(Utrikesdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen har granskat om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskapsorganisation är ändamålsenlig och har förutsättningar att hantera en större konsulär kris utomlands på ett effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att den konsulära krisberedskapsorganisationen har goda förutsättningar att hantera konsulära kriser utomlands och att organisationen använder sina resurser på ett effektivt sätt. Det finns några områden som Riksrevisionen anser kan förbättras för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida