Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige

Skrivelse 2017/18:189

Regeringens skrivelse 2017/18:189

Riksrevisionens rapport om väg- och

Skr.

järnvägsinvesteringar i Sverige

2017/18:189

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett
EU-perspektiv?
(RIR 2017:27). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

1

Skr. 2017/18:189

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Bordlagd: 2018-03-21 Hänvisad: 2018-03-22 Motionstid slutar: 2018-04-05