Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

Skrivelse 2017/18:66

Regeringens skrivelse 2017/18:66

Riksrevisionens rapport om

Skr.

Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

2017/18:66

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2017

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av kärnkraftsreaktorer i drift. Granskningen har redovisats i rapporten Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (RiR 2017:17). Riksrevisionens övergripande slutsats är att tillsynen bör bedrivas mer effektivt genom att myndigheten utför tillsyn i den omfattning som riksdagen gett ekonomiskt utrymme för och på ett mer systematiskt sätt prioriterar de från säkerhetssynpunkt mest angelägna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-12-19 Bordlagd: 2017-12-19 Hänvisad: 2017-12-20 Motionstid slutar: 2018-01-19