handläggningstiden hos PRV

Svar på skriftlig fråga 1998/99:906 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:906 om handläggningstiden hos PRV

Statsrådet Mona Sahlin

Karin Pilsäter har frågat näringsministern vad han avser att göra för att väntetiderna för handläggning av ärenden hos PRV ska minska. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag vill som svar på frågan hänvisa till det svar jag lämnade den 9 september med anledning av en fråga av Kenneth Johansson där han frågade vad jag avser att göra för att inte långa handläggningstider vid PRV ska försvåra nyföretagandet.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-10)