Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1213 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 16 september

Svar på fråga

2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol

Finansminister Anders Borg

Birgitta Eriksson har frågat mig vilka planer jag har för organiserandet av skatteuppbörden och skattekontrollen om gårdsförsäljning av vin tillåts.

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol togs upp i Alkohollagsutredningens betänkande En ny alkohollag (SOU 2009:22).

Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Om gårdsförsäljning av alkohol skulle tillåtas kommer gällande regler om alkoholbeskattning och skattekontroll att omfatta även denna försäljning.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-10 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-10)