Skattekontroll vid privatimport av alkohol

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1214 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 16 september

Svar på fråga

2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol

Finansminister Anders Borg

Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter.

I lagrådsremissen Det nya punktskattedirektivet föreslår regeringen regler som genomför det nya direktivet med förfaranderegler på punktskatteområdet. De nya reglerna avses att tillämpas från och med den 1 april 2010.

Förslagen innebär bland annat ändringar som ska underlätta och förbättra skattekontrollen vid privat införsel. Det föreslås att även den som innehar alkoholvaror för vilka svensk punktskatt inte betalats, trots att det borde ha gjorts, ska vara skattskyldig för den svenska alkoholskatten. Förutsättningarna för att beskatta en person hos vilken alkoholvaror som undanhållits svensk punktskatt påträffas förbättras alltså.

Förslagen innebär även ändring av beskattningen vid så kallad distansförsäljning av alkoholvaror till Sverige. Om den som säljer alkoholvaror genom distansförsäljning inte ställt säkerhet för alkoholskatten hos Skatteverket, ska den som beställt varorna i stället vara skattskyldig för alkoholskatten. I dag är enbart distansförsäljaren skattskyldig.

Bestämmelserna om kontroll av transporter av punktskattepliktiga varor gäller, liksom hittills, för de varor som förs hit. Det ankommer på Skatteverket och Tullverket att organisera sin verksamhet och därmed även denna verksamhet. Jag avser därför inte att nu vidta några särskilda åtgärder i frågan.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-10 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-10)