statsbidrag till handikappförbunden

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:1411 besvarad av

den 27 september

Svar på fråga 1999/2000:1411 om statsbidrag till handikappförbunden

Socialminister Lars Engqvist

Gunnel Wallin har frågat mig om jag avser att ändra reglerna för statsbidrag till handikapporganisationer så att organisationer som Iktyosföreningen ska garanteras bidrag i framtiden.

Bakgrunden till frågan är att Iktyosföreningen av Socialstyrelsen har fått avslag på sin ansökan om bidrag med motiveringen att föreningen inte uppfyller villkoren för bidrag. Reglerna för statsbidrag till handikapporganisationer finns i förordningen (SFS 2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2000 och har hittills tillämpats endast vid ett tillfälle. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera effekterna av de nya reglerna, särskilt för de mindre organisationerna. Det är, enligt min uppfattning, för tidigt att dra några slutsatser av hur reglerna fungerar och jag har därför inte för avsikt att nu göra några förändringar.

Händelser

Inlämnad: 2000-09-08 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2000-09-08)