teknisk kompetens

Svar på skriftlig fråga 1998/99:907 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:907 om teknisk kompetens

Näringsminister Björn Rosengren

Sonia Karlsson har frågat på vilket sätt jag kan medverka till att hindra att Bofors och därmed Motala drabbas av teknikerflykt. Bakgrunden är Bofors tillverkning och planerade utveckling av Torped 46.

Jag vill först understryka att den svenska försvarsindustrin har både stor bredd och kompetens, vilket förstärker trovärdigheten av det svenska försvarets nödvändiga anpassningsförmåga med hänsyn till den globala militära utvecklingen.

Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att skapa gynnsamma förhållanden för att upprätthålla denna bredd och kompetens. Vi kan dock inte bortse från att minskade beställningar från det svenska försvaret kommer att ställa vår försvarsindustri inför stora utmaningar.

Inom Regeringskansliet pågår ett omfattande arbete med att bereda frågan om försvarets framtid och de konsekvenser för såväl den regionala utvecklingen som försvarsindustrin som kan bli aktuella. Det är därför ännu för tidigt att säga vilka åtgärder som skall vidtas och vilken organisation som behövs.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-10)