Förordning (2008:1354) om ränta på studielån för 2009

SFS nr: 2008:1354
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,5 procent för 2009.