Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

t.o.m. SFS 2011:953
SFS nr: 2008:1411
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 2008-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:953
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2 §   Har upphävts genom förordning (2011:953).

3 §   Har upphävts genom förordning (2011:953).

4 §   Har upphävts genom förordning (2011:953).

5 §   Har upphävts genom förordning (2011:953).

6 §   Har upphävts genom förordning (2009:1371).

7 §   Har upphävts genom förordning (2011:953).


Övergångsbestämmelser

2011:953

Regeringen föreskriver att 2-5 och 7 §§ förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för avgifter som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011.