Förordning (2018:1119) om ränta på körkortslån för 2018

SFS nr: 2018:1119
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad: 2018-06-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2018-09-01/

1 §   Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,7 procent för 2018.