Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag

SFS nr: 2018:224
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-04-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2018-07-01/

1 §   Tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag utövas av Boverket.

2 §   Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.