Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

SFS nr: 2018:479
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2018-05-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring som gäller en högkostnadskredit.

2 §   Upplysningen ska innehålla följande information: Det här är en högkostnadskredit.

3 §   Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och
   2. hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.