Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter Svensk författningssamling 2018:2018:479 - Riksdagen

Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

SFS nr: 2018:479
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2018-05-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2018-09-01/

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring som gäller en högkostnadskredit.

2 § Upplysningen ska innehålla följande information: Det här är en högkostnadskredit.

3 § Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om
1. innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och
2. hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.