Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling

SFS nr: 2018:159
Departement/myndighet: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 2018-03-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Utgivaren av Svensk författningssamling (SFS) tillkännager följande.

Författningar som kungörs i SFS och utfärdas från och med den 1 april 2018 kommer att kungöras genom att publiceras elektroniskt i SFS på en särskild webbplats med adress www.svenskforfattningssamling.se.