Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2019:1
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2018-12-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2019 är -0,50 procent.