Fredag den 14 december 2018

Talarlista 2018/19:20181214

Fredagen den 14 december 2018

Kl.

09.00

Prövning av förslag till statsminister

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Näringsutskottets betänkande NU2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Talmannen/Jag och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Monica Haider (S)

6

2

Eric Palmqvist (SD)

6

3

Peter Helander (C)

6

4

Birger Lahti (V)

6

5

Arman Teimouri (L)

6

6

Maria Gardfjell (MP)

6

7

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

8

Camilla Brodin (KD)

6

____

____

0.48

0.48


11

Justitieutskottets betänkande JuU1

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Talmannen/Jag och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

2

Adam Marttinen (SD)

8

3

Jonny Cato Hansson (C)

8

4

Linda Westerlund Snecker (V)

8

5

Johan Pehrson (L)

8

6

Rasmus Ling (MP)

8

7

Tomas Tobé (M)

8

8

Andreas Carlson (KD)

8

9

Henrik Vinge (SD)

8

____

____

1.10

1.58

Totalt anmäld tid 1 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––