Lördag den 15 december 2018

Talarlista 2018/19:20181215

Lördagen den 15 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU1

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Talmannen/Jag och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Hans Ekström (S)

5

2

Matheus Enholm (SD)

6

3

Linda Ylivainio (C)

4

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

5

Robert Hannah (L)

4

6

Jonas Eriksson (MP)

4

7

Ida Drougge (M)

8

8

Tuve Skånberg (KD)

8

____

____

0.45

0.45

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU4

Utgiftsområde 8 Migration

Talmannen/Jag och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Carina Ohlsson (S)

8

2

Paula Bieler (SD)

8

3

Jonny Cato Hansson (C)

8

4

Christina Höj Larsen (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Maria Ferm (MP)

8

7

Johan Forssell (M)

8

8

Hans Eklind (KD)

8

9

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

6

10

Arin Karapet (M)

8

____

____

1.18

2.03

10

Civilutskottets betänkande CU1

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Talmannen/Jag och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Johan Löfstrand (S)

6

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

6

4

Jon Thorbjörnson (V)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Robert Hannah (L)

6

7

Åsa Lindhagen (MP)

6

8

Mats Green (M)

6

9

Mikael Eskilandersson (SD)

6

10

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

____

____

1.00

3.03

Totalt anmäld tid 3 tim. 3 min.

––––––––––––––––––––––––––––