Måndag den 17 december 2018

Talarlista 2018/19:20181217

Måndagen den 17 december 2018

Kl.

10.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Skatteutskottets betänkande SkU1

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Jörgen Hellman (S)

8

2

Cecilia Widegren (M)

8

3

David Lång (SD)

8

4

Per Åsling (C)

8

5

Tony Haddou (V)

8

6

Hampus Hagman (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Helena Vilhelmsson (C)

6

____

____

1.02

1.02

13

Utrikesutskottets betänkande UU2

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Kenneth G Forslund (S)

4

2

Ludvig Aspling (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

8

4

Yasmine Posio (V)

8

5

Fredrik Malm (L)

8

6

Annica Hjerling (MP)

4

7

Magdalena Schröder (M)

8

8

Lars Adaktusson (KD)

8

9

Björn Söder (SD)

8

10

Joar Forssell (L)

8

____

____

1.12

2.14

14

Utrikesutskottets betänkande UU1

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Kenneth G Forslund (S)

4

2

Björn Söder (SD)

2

3

Hans Wallmark (M)

2

4

Lars Adaktusson (KD)

6

____

____

0.14

2.28

15

Försvarsutskottets betänkande FöU1

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

ClasGöran Carlsson (S)

8

2

Beatrice Ask (M)

8

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Hanna Gunnarsson (V)

6

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Allan Widman (L)

8

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

4

9

Jan R Andersson (M)

6

10

Caroline Nordengrip (SD)

6

11

Maria Nilsson (L)

4

12

Pål Jonson (M)

4

13

Alexandra Anstrell (M)

4

____

____

1.22

3.50

16

Försvarsutskottets betänkande FöU3

Inrättande av försvarsgrensstaber

1

Lars Püss (M)

6

2

Daniel Bäckström (C)

4

3

Mikael Oscarsson (KD)

4

4

Allan Widman (L)

6

5

Paula Holmqvist (S)

5

6

Roger Richtoff (SD)

4

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

4

____

____

0.33

4.23

Totalt anmäld tid 4 tim. 23 min.

––––––––––––––––––––––––––––