Onsdag den 12 december 2018

Talarlista 2018/19:20181212

Onsdagen den 12 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Finansutskottets betänkande FiU1

Statens budget 2019 Rambeslutet

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt nedan. Vid debatterna om rambeslutet och utgiftsområden tillämpas fri replikrätt i den så kallade utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive för eventuella statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 10 minuter i debatten om rambeslutet och till 8 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt, dvs. reservanterna får hålla sina anföranden före utskottsmajoriteten i partistorleksordning.

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Emil Källström (C)

10

4

Jakob Forssmed (KD)

10

5

Mats Persson (L)

10

6

Fredrik Olovsson (S)

10

7

Ulla Andersson (V)

10

8

Janine Alm Ericson (MP)

10

9

Cecilia Widegren (M)

8

10

Bo Broman (SD)

8

11

Per Åsling (C)

8

12

Hampus Hagman (KD)

8

13

Joar Forssell (L)

8

14

Jörgen Hellman (S)

8

15

Tony Haddou (V)

8

____

____

2.16

2.16

10

Finansutskottets betänkande FiU11

Höständringsbudget för 2018

1

Dennis Dioukarev (SD)

7

____

____

0.07

2.23

11

Trafikutskottets utlåtande TU3

Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet

1

Jimmy Ståhl (SD)

4

2

Jens Holm (V)

5

3

Teres Lindberg (S)

4

4

Sofia Westergren (M)

4

5

Magnus Jacobsson (KD)

3

6

Helena Gellerman (L)

4

7

Emma Berginger (MP)

4

____

____

0.28

2.51

Totalt anmäld tid 2 tim. 51 min.

––––––––––––––––––––––––––––