Onsdag den 14 november 2018

Talarlista 2018/19:20181114

Onsdagen den 14 november 2018

Kl.

09.00

Prövning av förslaget till statsminister

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

____

____

0.00

0.00

4

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

____

____

0.00

0.00

5

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

____

____

0.00

0.00

6

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

EU-arbetet i riksdagen

1

Patrick Reslow (SD)

6

2

Erik Ezelius (S)

4

3

Erik Ottoson (M)

4

4

Tuve Skånberg (KD)

4

5

Bengt Eliasson (L)

4

____

____

0.22

0.22

7

Kulturutskottets betänkande KrU2

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lawen Redar (S)

10

3

Annicka Engblom (M)

8

4

Angelika Bengtsson (SD)

8

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Roland Utbult (KD)

8

7

Anna Sibinska (MP)

8

8

Per Lodenius (C)

8

9

Aron Emilsson (SD)

8

____

____

1.14

1.36

8

Finansutskottets betänkande FiU15

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

____

____

0.00

1.36

9

Skatteutskottets betänkande SkU2

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

____

____

0.00

1.36

10

Skatteutskottets betänkande SkU3

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

____

____

0.00

1.36

11

Skatteutskottets betänkande SkU4

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

1

David Lång (SD)

6

2

Anna Vikström (S)

5

____

____

0.11

1.47

12

Justitieutskottets betänkande JuU4

Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

____

____

0.00

1.47

13

Trafikutskottets betänkande TU2

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

1

Magnus Jacobsson (KD)

6

2

Helena Gellerman (L)

8

3

Denis Begic (S)

4

4

Emma Berginger (MP)

4

____

____

0.22

2.09

14

Civilutskottets betänkande CU2

En ny regional planering

1

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

2

Emma Hult (MP)

6

3

Leif Nysmed (S)

6

4

Mats Green (M)

6

5

Roger Hedlund (SD)

6

6

Ola Johansson (C)

6

7

Larry Söder (KD)

6

____

____

0.44

2.53

15

Civilutskottets betänkande CU3

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

____

____

0.00

2.53

Totalt anmäld tid 2 tim. 53 min.

––––––––––––––––––––––––––––