Onsdag den 19 december 2018

Talarlista 2018/19:20181219

Onsdagen den 19 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU2

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Teresa Carvalho (S)

8

2

Anne Oskarsson (SD)

6

3

Solveig Zander (C)

6

4

Nooshi Dadgostar (V)

8

5

Barbro Westerholm (L)

6

6

Maria Ferm (MP)

6

7

Katarina Brännström (M)

8

8

Hans Eklind (KD)

6

____

____

0.54

0.54

12

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU3

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Emilia Töyrä (S)

8

2

Linda Lindberg (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

6

4

Nooshi Dadgostar (V)

8

5

Emma Carlsson Löfdahl (L)

6

6

Maria Ferm (MP)

6

7

Ann-Sofie Alm (M)

8

8

Pia Steensland (KD)

6

____

____

0.56

1.50

13

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Matilda Ernkrans (S)

8

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Roger Haddad (L)

8

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

7

Erik Bengtzboe (M)

8

8

Jimmy Loord (KD)

8

9

Robert Stenkvist (SD)

8

10

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

____

____

1.18

3.08

14

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Pia Nilsson (S)

8

2

Michael Rubbestad (SD)

6

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Roger Haddad (L)

5

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

7

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

8

Jimmy Loord (KD)

5

____

____

0.49

3.57

15

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Anna Johansson (S)

6

2

Henrik Vinge (SD)

8

3

Martin Ådahl (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Gulan Avci (L)

8

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

7

Jessica Polfjärd (M)

6

8

Sofia Damm (KD)

8

9

Patrik Björck (S)

8

10

Ebba Hermansson (SD)

6

11

Alireza Akhondi (C)

6

12

Ali Esbati (V)

6

13

Maria Nilsson (L)

6

14

Serkan Köse (S)

6

15

Annika Qarlsson (C)

6

16

Barbro Westerholm (L)

4

17

Maria Arnholm (L)

4

____

____

1.52

5.49

16

Trafikutskottets betänkande TU1

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Jens Holm (V)

8

2

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

4

Anders Åkesson (C)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Emma Berginger (MP)

8

7

Jessica Rosencrantz (M)

8

8

Magnus Jacobsson (KD)

8

9

Jasenko Omanovic (S)

8

10

Thomas Morell (SD)

8

11

Mikael Larsson (C)

4

12

Edward Riedl (M)

4

13

Patrik Jönsson (SD)

8

____

____

1.36

7.25

Totalt anmäld tid 7 tim. 25 min.

––––––––––––––––––––––––––––