Onsdag den 21 november 2018

Talarlista 2018/19:20181121

Onsdagen den 21 november 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

____

____

0.00

0.00

6

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet

1

Mikael Strandman (SD)

6

2

Jessica Wetterling (V)

5

3

Ida Karkiainen (S)

6

4

Louise Meijer (M)

6

5

Bengt Eliasson (L)

6

6

Jonas Eriksson (MP)

3

____

____

0.32

0.32

7

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Stärkt skydd för valhemligheten

1

Fredrik Lindahl (SD)

4

2

John Widegren (M)

4

3

Bengt Eliasson (L)

6

____

____

0.14

0.46

8

Finansutskottets betänkande FiU12

Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

____

____

0.00

0.46

9

Finansutskottets betänkande FiU13

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

____

____

0.00

0.46

10

Finansutskottets betänkande FiU16

Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

____

____

0.00

0.46

11

Finansutskottets betänkande FiU28

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag

____

____

0.00

0.46

12

Justitieutskottets betänkande JuU5

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

____

____

0.00

0.46

13

Justitieutskottets betänkande JuU6

En modernisering av lagen om skiljeförfarande

____

____

0.00

0.46

14

Justitieutskottets betänkande JuU7

Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

____

____

0.00

0.46

15

Civilutskottets betänkande CU4

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

1

Mikael Eskilandersson (SD)

6

2

Martina Johansson (C)

6

3

Larry Söder (KD)

6

4

Robert Hannah (L)

6

5

Elin Lundgren (S)

6

6

Maria Stockhaus (M)

6

7

Jon Thorbjörnson (V)

6

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

9

Angelica Lundberg (SD)

6

10

Juno Blom (L)

6

____

____

1.00

1.46

16

Kulturutskottets utlåtande KrU5

EU:s nya ungdomsstrategi

1

Jonas Andersson i Linköping (SD)

4

____

____

0.04

1.50

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU5

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

____

____

0.00

1.50

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

En strategi för svensk rymdverksamhet

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

2

Fredrik Christensson (C)

6

3

Daniel Riazat (V)

6

4

Jimmy Loord (KD)

6

5

Roger Haddad (L)

6

6

Linus Sköld (S)

6

7

Robert Stenkvist (SD)

4

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.46

2.36

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

1

Erik Bengtzboe (M)

6

2

Gunilla Svantorp (S)

6

3

Niels Paarup-Petersen (C)

6

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

5

Jimmy Loord (KD)

6

6

Annika Hirvonen Falk (MP)

4

____

____

0.34

3.10

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9

Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag

1

Nooshi Dadgostar (V)

5

____

____

0.05

3.15

21

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

1

Kadir Kasirga (S)

6

2

Julia Kronlid (SD)

6

3

Nooshi Dadgostar (V)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Maria Ferm (MP)

6

6

Ann-Sofie Alm (M)

6

7

Solveig Zander (C)

6

____

____

0.42

3.57

Totalt anmäld tid 3 tim. 57 min.

––––––––––––––––––––––––––––