Onsdag den 23 november 2016

Talarlista 2016/17:20161123

Onsdagen den 23 november 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11

dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Finansutskottets betänkande FiU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016 enligt nedan. Talartiden begränsas till högst 10 minuter i debatten om rambeslutet och till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Statens budget 2017 Rambeslutet

1

Ulf Kristersson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Emil Källström (C)

10

4

Mathias Sundin (L)

10

5

Jakob Forssmed (KD)

10

6

Fredrik Olovsson (S)

10

7

Janine Alm Ericson (MP)

10

8

Ulla Andersson (V)

10

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

10

Per Åsling (C)

8

11

Maria Malmer Stenergard (M)

8

12

David Lång (SD)

8

13

Larry Söder (KD)

8

14

Jörgen Hellman (S)

8

15

Rasmus Ling (MP)

8

16

Daniel Sestrajcic (V)

8

____

____

2.26

2.26

14

Finansutskottets betänkande FiU11

Höständringsbudget för 2016

____

____

15

Justitieutskottets betänkande JuU7

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

1

Fredrik Malm (L)

5

2

Susanne Eberstein (S)

5

3

Anti Avsan (M)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

4

____

____

0.26

2.52

16

Näringsutskottets betänkande NU4

Statliga företag

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

6

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Said Abdu (L)

6

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Per-Arne Håkansson (S)

8

____

____

0.52

3.44

Totalt anmäld tid 3 tim. 44 min.