Onsdag den 5 december 2018

Talarlista 2018/19:20181205

Onsdagen den 5 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

1

Björn Söder (SD)

8

2

Yasmine Posio (V)

8

3

Joar Forssell (L)

10

4

Kenneth G Forslund (S)

10

5

Beatrice Ask (M)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Lars Adaktusson (KD)

8

8

Annica Hjerling (MP)

4

____

____

1.04

1.04

25

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1

Björn Söder (SD)

8

2

Joar Forssell (L)

10

3

Hans Wallmark (M)

8

4

Kenneth G Forslund (S)

10

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Hanna Gunnarsson (V)

6

7

Lars Adaktusson (KD)

8

8

Annica Hjerling (MP)

4

____

____

1.02

2.06

26

Utrikesutskottets utlåtande UU4

Kommissionens arbetsprogram 2019

1

Ludvig Aspling (SD)

12

2

Håkan Svenneling (V)

8

3

Pyry Niemi (S)

8

4

Hans Rothenberg (M)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

____

____

0.58

3.04

27

Skatteutskottets betänkande SkU5

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

____

____

0.00

3.04

Totalt anmäld tid 3 tim. 4 min.

––––––––––––––––––––––––––––