Onsdag den 6 februari 2019

Talarlista 2018/19:20190206

Onsdagen den 6 februari 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU6

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

1

Ulla Andersson (V)

8

2

Ingemar Nilsson (S)

6

3

Niklas Wykman (M)

6

____

____

0.20

0.20

Totalt anmäld tid 0 tim. 20 min.

––––––––––––––––––––––––––––