Tisdag den 12 mars 2019

Talarlista 2018/19:20190312

Tisdagen den 12 mars 2019

Kl.

13.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Aktuell debatt

På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om hantering av IS-återvändare.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

Socialdemokraterna företräds av statsrådet Mikael Damberg (S).

Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Mikael Damberg (S)

6

4

2

2

2

Johan Forssell (M)

6

4

2

3

Adam Marttinen (SD)

2

6

4

2

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

4

2

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

4

2

6

Andreas Carlson (KD)

6

4

2

7

Johan Pehrson (L)

6

4

2

8

Rasmus Ling (MP)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––