Tisdag den 18 december 2018

Talarlista 2018/19:20181218

Tisdagen den 18 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

    (inget uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

____

____

0.00

0.00

11

Kulturutskottets betänkande KrU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lawen Redar (S)

8

3

Aron Emilsson (SD)

8

4

Per Lodenius (C)

8

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

6

Anna Sibinska (MP)

8

7

Lotta Finstorp (M)

8

8

Roland Utbult (KD)

8

9

Annicka Engblom (M)

6

____

____

1.10

1.10

12

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU1

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Hanna Westerén (S)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Magnus Ek (C)

6

4

Elin Segerlind (V)

6

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

6

Tina Acketoft (L)

6

7

Maria Gardfjell (MP)

8

8

Maria Malmer Stenergard (M)

6

9

Magnus Manhammar (S)

6

10

Mats Nordberg (SD)

4

11

Rebecka Le Moine (MP)

8

12

Betty Malmberg (M)

4

____

____

1.14

2.24


13

Näringsutskottets betänkande NU1

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Jennie Nilsson (S)

6

2

Tobias Andersson (SD)

6

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Lorena Delgado Varas (V)

6

5

Arman Teimouri (L)

6

6

Lorentz Tovatt (MP)

4

7

Lars Hjälmered (M)

8

8

Camilla Brodin (KD)

7

____

____

0.51

3.15

14

Näringsutskottets betänkande NU3

Utgiftsområde 21 Energi

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2018 enligt följande. Vid debatterna tillämpas fri replikrätt i utskottsrunden, dvs. för den första omgången talare inklusive statsråd som deltar. Ett replikskifte vid fri replikrätt får omfatta två repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter.

1

Patrik Engström (S)

6

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Arman Teimouri (L)

8

6

Lorentz Tovatt (MP)

8

7

Lotta Olsson (M)

8

8

Camilla Brodin (KD)

7

____

____

1.01

4.16

Totalt anmäld tid 4 tim. 16 min.

––––––––––––––––––––––––––––