Torsdag den 14 mars 2019

Talarlista 2018/19:20190314

Torsdagen den 14 mars 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Socialutskottets betänkande SoU12

Stöd till personer med funktionsnedsättning

1

Mikael Dahlqvist (S)

6

2

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

3

Sofia Nilsson (C)

6

4

Maj Karlsson (V)

6

5

Pia Steensland (KD)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Pernilla Stålhammar (MP)

6

8

Ulrika Heindorff (M)

6

____

____

0.48

0.48

Totalt anmäld tid 0 tim. 48 min.

––––––––––––––––––––––––––––