Torsdag den 15 februari 2018

Talarlista 2017/18:20180215

Torsdagen den 15 februari 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

1

Patrik Björck (S)

8

____

____

0.08

0.08

7

Försvarsutskottets betänkande FöU3

Försvarspolitik

1

Hans Wallmark (M)

7

2

Roger Richtoff (SD)

10

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

6

Allan Widman (L)

8

7

Åsa Lindestam (S)

10

8

Anders Schröder (MP)

8

9

Mikael Jansson (SD)

8

____

____

1.15

1.23

8

Justitieutskottets betänkande JuU11

2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

1

Adam Marttinen (SD)

8

2

Linda Snecker (V)

8

3

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

4

Anti Avsan (M)

8

5

Mats Pertoft (MP)

6

6

Kent Ekeroth (SD)

6

____

____

0.42

2.05

9

Justitieutskottets betänkande JuU12

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

1

Patrick Reslow (-)

6

____

____

0.06

2.11

Totalt anmäld tid 2 tim. 11 min.

––––––––––––––––––––––––––––