Torsdag den 15 november 2018

Talarlista 2018/19:20181115

Torsdagen den 15 november 2018

Kl.

13.00

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

Nr

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Debattregler

Finansminister Magdalena Andersson (S) inleder debatten med att presentera övergångsregeringens budgetproposition. Detta anförande får ta högst 10 minuter. På anförandet föreligger replikrätt med avseende på övergångsregeringens budgetförslag.

Därefter följer ett anförande från en annan representant för Socialdemokraterna om partiets ekonomiska politik. Detta anförande får ta högst 5 minuter.

Anföranden från övriga partier följer seni partistorleksordning. Partiföreträdare för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har rätt till ett anförande på högst 10 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 5 minuter.

På samtliga anföranden föreligger det replikrätt. Repliker tas i partistorleksordning.

Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högst 2 minuter respektive 1 minut.

Anföranden hålls i talarstolen på podiet och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande

1

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2

Fredrik Olovsson (S)

5

3

Elisabeth Svantesson (M)

10

4

Oscar Sjöstedt (SD)

10

5

Emil Källström (C)

10

6

Ulla Andersson (V)

10

7

Jakob Forssmed (KD)

10

8

Mats Persson (L)

10

9

Janine Alm Ericson (MP)

5

Debattid cirka 4 timmar

––––––––––––––––––––––––––––