Torsdag den 20 april 2017

Talarlista 2016/17:20170420

Hela dokumentet

Torsdag den 20 april 2017 (docx, 34 kB) Torsdag den 20 april 2017 (pdf, 98 kB)

Torsdagen den 20 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU18

Polisfrågor

1

Elin Lundgren (S)

8

2

Krister Hammarbergh (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

8

6

Linda Snecker (V)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

1.02

1.02

10

Justitieutskottets betänkande JuU21

Unga lagöverträdare

1

Sultan Kayhan (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.50

1.52

11

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Samhällets krisberedskap

1

Allan Widman (L)

8

2

Lotta Olsson (M)

8

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Birger Lahti (V)

6

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Paula Holmqvist (S)

8

8

Anders Schröder (MP)

8

9

Jan R Andersson (M)

8

10

Mikael Jansson (SD)

8

11

Kalle Olsson (S)

8

____

____

1.26

3.18

Totalt anmäld tid 3 tim. 18 min.

––––––––––––––––––––––––––––