Torsdag den 21 september 2017

Talarlista 2017/18:20170921

Torsdagen den 21 september 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

1

Håkan Bergman (S)

4

2

Erik Bengtzboe (M)

4

3

Daniel Riazat (V)

3

____

____

0.11

0.11

10

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

1

Fredrik Eriksson (SD)

8

2

Emanuel Öz (S)

6

3

Marta Obminska (M)

6

4

Agneta Börjesson (MP)

6

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

____

____

0.32

0.43

Totalt anmäld tid 0 tim. 43 min.

––––––––––––––––––––––––––––