Protokoll utskottssammanträde 2006/07:18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18

DATUM

Torsdagen den 22 februari 2007

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

Information lämnades av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK.

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om inbjudan till internationella arbetskonferensens nittiosjätte möte i Genève den 30 maj–15 juni 2007.

 

Meddelades med anledning av debatten dagen före att kammarkansliet är angeläget om att få information om en ledamot som anmälts som talare företräder Allianspartierna i debatten i kammaren. Detta bör tydligt markeras på talarlistan.

 

Informerades om den preliminära arbetsplanen, version 4.

 

Informerades om att JämO informerar utskottet torsdagen den 1 mars kl. 10.00.

 

 

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Informerades om utskottets uppdaterade EU-promemoria, version 10, som delats ut i facken.

 

 

 

§ 3

Proposition 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. och en motion med anledning av propositionen

 

Utskottet behandlade propositionen och en motion med anledning av propositionen (bet. 2006/07:AU8).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 4

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 


 

§ 5

Justering av protokoll

 

Protokoll 2006/07:16 och 2006/07:17 justerades.

 

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr. RD2006/07:1962 och RD2006/07:1963.

 

 

 

§ 7

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 februari kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

 

 

RIKSDAGEN                NÄRVAROFÖRTECKNING      Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2006/07:18

                                                                 RIKSMÖTET 2006/07

 

 

Info

§§

1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                        – anger om en ledamot varit frånvarande.