Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-13

TID

10.30–10.40
11.15-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 2

Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)

Utskottet fortsatte behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU4.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

S-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande.

§ 3

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Utskottet fortsatte behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU1.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande.

§ 4

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Utskottet fortsatte behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU2.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande.

§ 5

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Utskottet fortsatte behandlade proposition 2018/19:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU3.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, SD-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna avstod från ställningstagande.

Vid protokollet

Justeras den 14 december 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1

§ 2

3

4

5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

X

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

O

O

O

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

X

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

X

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

X

O

Julia Kronlid (SD)

O

O

X

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

O

O

O

Maria Ferm (MP)

X

X

X

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

O

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

O

X

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

O

O

O

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

O

O

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

O

X

X

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Åsa Lindhagen (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande